THÁI LAN Archive

Bangkok, Thái Lan

Giờ này 3 năm trước lần đầu tiên mình đi Thái Lan. Đúng là tháng 8 của mình, năm đó sinh nhật là đi công tác Hàn Quốc, đi Hàn về là 3 chị em đi Bangkok, Thái Lan chơi. Trong nhóm có bạn ...Read More